Vem

Vi är en strategisk designbyrå med kontor i Birkastan, Stockholm. Här hjälper vi företag att identifiera och förmedla varumärket genom strategi, kreativitet och innovation. Vi använder design som ett medel för att skapa intresse, inge förtroende och nå resultat.

Vad

Vi arbetar med varumärket som utgångspunkt i allt vi gör. Vi tar ett helhetsgrepp om våra kunders kommunikation och hjälper till att förmedla varumärket i både tryckta och digitala medier. Vi tar fram grafiska profiler, förpackningsdesign, trycksaker och webb.

Hur

Tillsammans med uppdragsgivaren identifierar vi vad som ska kommuniceras och till vem. Vi sätter upp mål och arbetar fram idéer och koncept för att kunna nå önskad effekt. Det vi sedan sätter form på är hur vi ska kommunicera för att uppnå de önskade målen.

Varför

För att nå ut med sitt budskap måste man först fånga målgruppens intresse, man behöver synas. Lyckas man med det så kan man genom ett förtroendeingivande intryck nå ut med sin produkt eller tjänst. Rätt design kan förändra köpbeteenden genom att förmedla känslor och få kunder att identifiera sig med varumärket.