Prevista

Prevista vill skapa genombrott i chefers ledarskap, kommunikation och teamarbete genom att använda kraftfulla koncept och verktyg. Sudd&Lee Creative har tagit fram en webbsida som tydligt lyfter fram värdet av Previstas tjänster. Vi har också tagit fram en liten grafisk profil.